Użytki

Fragmenty kodu/plików konfiguracyjnych.

 Plik  Opis
 .vimrc Moja konfiguracja Vima
my_itoa Implementacja itoa
fft2 ifft2 fft2d oraz ifft2d na podstawie funkcji bazowych fft, ifft w Matlabie
GRUB in Vista boot menu Adding GRUB entry in Vista boot menu
trigfn Generowanie funkcji dyskretnych – matplotlib

Inne:

Brak komentarzy