Wiadomości w kategorii DSP

3 czerwca 2015

Przeciek widmowy

Przeciek widmowy to efekt powstający przy sytuacji, kiedy w sygnale mamy jakąś składową, której częstotliwość jest różna od . Widmo wtedy staje się “zanieczyszczone” poprzez tą składową.

» Czytaj dalej...

7 maja 2015

Filtracja cyfrowa sygnałów za pomocą transformaty Fouriera

Celem doświadczenia jest odfiltrowanie jednej składowej z danej sumy częstotliwości. Można to zrealizować wykorzystując transformatę Fouriera. Operacja polega na przejściu z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości, wyzerowaniu prążka o danej częstotliwości a następnie powrocie do dziedziny czasu.

» Czytaj dalej...

27 kwietnia 2015

Detekcja sygnałów metodami korelacji wzajemnej i autokorelacji

Korelacja wzajemna oraz autokorelacja to funkcje matematyczne pozwalające wyznaczyć podobieństwo sygnałów względem siebie. Korelacja wzajemna w analizowanym przypadku pozwoli wyznaczyć przesunięcie szpilki w stosunku do jej przesuniętego, zaszumionego obrazu. Autokorelacja wyznaczy częstotliwość zaszumionego przebiegu okresowego. W przykładzie zastosowano metodę “z definicji” – trudną obliczeniowo. Wykorzystane wzory: Korelacja wzajemna Autokorelacja

» Czytaj dalej...

18 kwietnia 2015

Aproksymacja funkcji szeregiem Fouriera

Analiza Fouriera pozwala na przedstawienie dowolnego przebiegu okresowego za pomocą sumy (nieskończonej liczby) drgań harmonicznych. W przypadku rzeczywistym ilość tych harmonicznych nie jest nieskończona. Ostateczna jakość przebiegu wyjściowego zależy od ilości harmonicznych. Zależność dokładności aproksymacji od ilości harmonicznych zostanie przedstawiona w doświadczeniu, w którym wybrano fale: prostokątną, trójkątną oraz piłokształtną. Wzory do aproksymacji: Prostokąt Piła Trójkąt

» Czytaj dalej...

27 listopada 2014

Dyskretna transformata Fouriera w praktyce

Transformata jest to przekształcenie pozwalające przejść z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości. Inaczej, rozkłada ona dany sygnał (traktując go jako okresowy) na szereg funkcji okresowych. Wzór ogólny transformaty Fouriera dla sygnałów ciągłych: Dyskretna transformata Fouriera Transformata dyskretna robi to samo co ciągła, lecz działa na próbkach (samplach). Jej wzór ogólny: Weźmy przykład dla N=4:

» Czytaj dalej...
|