Wiadomości w kategorii Bez kategorii

23 lipca 2018

Let’s Encrypt wildcard certificate renewal

wget https://dl.eff.org/certbot-auto chmod a+x ./certbot-auto ./certbot-auto –help ./certbot-auto –version 2. execute command: ./certbot-auto certonly –server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory -a manual -d ‘*.kkthx.pl’ -d ‘kkthx.pl’ 3. put DNS TXT record in DNS provider: key: “_acme-challenge” or “_acme-challenge.kkthx.pl.” value: value given by generator 4. wait 15 min, check if record exists: windows: nslookup -q=TXT kkthx.pl linux: dig -t TXT kkthx.pl […]

» Czytaj dalej...

31 marca 2018

Łączenie wideo i audio w jeden plik

Sposób na złączenie dwóch plików audio i wideo w jeden jest bardzo prosty (przynajmniej w przypadku użycia ffmpeg): więcej: https://superuser.com/questions/277642/how-to-merge-audio-and-video-file-in-ffmpeg

» Czytaj dalej...

25 marca 2018

Reenkodowanie plików dźwiękowych do formatu opus

Zaszła potrzeba zreenkodowania (w założeniu) dowolnego formatu pliku wejściowego audio do formatu wyjściowego opus. Celem było zminimalizowanie operacji pośrednich. Jest to bardzo proste z wykorzystaniem ffmpeg oraz opusenc i opcją dekodowania/enkodowania do/z strumienia (pipe). Przykład:

» Czytaj dalej...

2 stycznia 2018

Dodawanie zakładek spisu treści do pliku pdf

Często zdarza się, że ściągnę użyteczną książkę w PDF, ale niestety bez zakładek. Aby ułatwić przeglądanie takiego pliku można dodać go własnoręcznie – wykorzystując skrypt Python, który zmodyfikuje nam plik pdf i doda stworzone przez nas zakładki. Wpierw trzeba przygotować plik, z którego wygenerujemy zakładki. Format jest następujący: Np: Następnie tak sformatowany plik zostaje przetworzony przez skrypt Python, który wkleja zakładki do pdf-a. Skrypt można ściągnąć ze strony: […]

» Czytaj dalej...

7 grudnia 2017

Wykop – rozwijanie wpisów na mikroblogu

Napisałem krótką skryptozakładkę do rozwijania wpisów na mikroblogu – może być przydatne w czytaniu długich dyskusji. Skrypt jest niedopracowany – jeśli nie rozwinęło wszystkich elementów, należy kliknąć jeszcze raz. Działanie – należy stworzyć nową zakładkę i poniższy kod wkleić w “adres”:

» Czytaj dalej...

20 lipca 2017

Visual Studio – wtyczki i ustawienia

Wyłączenie uzupełniania komentarza końcowego dla komentarza blokowego Tools-Options-Text Editor-C/C++-Advanced-Brace Competion-Complete Multiline Comments=false Tools-Options-Text Editor-C/C++-Automatic Brace Competion   Wtyczki Visual Studio VsVim – General-default Settings-GVim74 C++ Debugger Visualizers for VS2017 Editor Guidelines Google Test Adapter Time Stamp Margin VSColorOutput Trailing Whitespace Visualizer Structure Visualizer Ctrl+Click Go to definition

» Czytaj dalej...