Wiadomości w kategorii Bez kategorii

1 września 2018

Zmiana adresu MAC karty sieciowej przez rejestr

Niektóre sterowniki pozwalają na zmianę adresu MAC w menedżerze urządzeń. Są też takie które niestety nie mają tej opcji. Wiedząc, że zmiana adresu MAC jest możliwa w linuksie, znalazłem i wypróbowałem instrukcję jak to zrobić krok po kroku w Windows: Otwórz rejestr i przejdź do klucza: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Wewwnątrz powinno być wiele kluczy z nazwami typu 0000, 0001, itd. Trzeba kliknąć każdy i sprawdzać po kolei zawartość elementu “DriverDesc” – która określa […]

» Czytaj dalej...

23 lipca 2018

Let’s Encrypt wildcard certificate renewal

wget https://dl.eff.org/certbot-auto chmod a+x ./certbot-auto ./certbot-auto –help ./certbot-auto –version execute command (in screen!): ./certbot-auto certonly –server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory -a manual -d ‘*.kkthx.pl’ -d ‘kkthx.pl’ remove all old records and put new DNS TXT record in DNS provider: key: “_acme-challenge” or “_acme-challenge.kkthx.pl.” value: value given by generator wait 15 min, check if record exists: windows: nslookup -q=TXT _acme-challenge.kkthx.pl […]

» Czytaj dalej...

31 marca 2018

Łączenie wideo i audio w jeden plik

Sposób na złączenie dwóch plików audio i wideo w jeden jest bardzo prosty (przynajmniej w przypadku użycia ffmpeg): więcej: https://superuser.com/questions/277642/how-to-merge-audio-and-video-file-in-ffmpeg

» Czytaj dalej...

25 marca 2018

Reenkodowanie plików dźwiękowych do formatu opus

Zaszła potrzeba zreenkodowania (w założeniu) dowolnego formatu pliku wejściowego audio do formatu wyjściowego opus. Celem było zminimalizowanie operacji pośrednich. Jest to bardzo proste z wykorzystaniem ffmpeg oraz opusenc i opcją dekodowania/enkodowania do/z strumienia (pipe). Przykład:

» Czytaj dalej...

2 stycznia 2018

Dodawanie zakładek spisu treści do pliku pdf

Często zdarza się, że ściągnę użyteczną książkę w PDF, ale niestety bez zakładek. Aby ułatwić przeglądanie takiego pliku można dodać go własnoręcznie – wykorzystując skrypt Python, który zmodyfikuje nam plik pdf i doda stworzone przez nas zakładki. Wpierw trzeba przygotować plik, z którego wygenerujemy zakładki. Format jest następujący: Np: Następnie tak sformatowany plik zostaje przetworzony przez skrypt Python, który wkleja zakładki do pdf-a. Skrypt można ściągnąć ze strony: https://github.com/kkthx/pdf_bookmarks/releases […]

» Czytaj dalej...

7 grudnia 2017

Wykop – rozwijanie wpisów na mikroblogu

Napisałem krótką skryptozakładkę do rozwijania wpisów na mikroblogu – może być przydatne w czytaniu długich dyskusji. Skrypt jest niedopracowany – jeśli nie rozwinęło wszystkich elementów, należy kliknąć jeszcze raz. Działanie – należy stworzyć nową zakładkę i poniższy kod wkleić w “adres”:

» Czytaj dalej...