25 marca 2018

Reenkodowanie plików dźwiękowych do formatu opus

Zaszła potrzeba zreenkodowania (w założeniu) dowolnego formatu pliku wejściowego audio do formatu wyjściowego opus. Celem było zminimalizowanie operacji pośrednich.
Jest to bardzo proste z wykorzystaniem ffmpeg oraz opusenc i opcją dekodowania/enkodowania do/z strumienia (pipe).
Przykład:

ffmpeg -i plik.mp3 -f wav - | opusenc <opcjonalne opcje> - output.opus

TrackBack

TrackBack URL dla tej wiadomości:
https://blog.kkthx.pl/2018/03/reenkodowanie-plikow-dzwiekowych-do-formatu-opus/trackback/

Napisz komentarz