Łukasz Stolcman
przez Łukasz Stolcman
~1 min czytania

Zaszła potrzeba zreenkodowania (w założeniu) dowolnego formatu pliku wejściowego audio do formatu wyjściowego opus. Celem było zminimalizowanie operacji pośrednich.

Jest to bardzo proste z wykorzystaniem ffmpeg oraz opusenc i opcją dekodowania/enkodowania do/z strumienia (pipe).

Przykład:

ffmpeg -i plik.mp3 -f wav - | opusenc <opcjonalne opcje> - output.opus