24 grudnia 2017

Instalacja Gitea w RPi0W

Gitea jest to interfejs graficzny do Gita, podobny do Githuba – fork Gogs. Napisany w Go, po kompilacji nie wymaga praktycznie żadnych dodatkowych konfiguracji i mieści się w jednym pliku binarnym.

Uruchamianie Gitea

Ściąganie binarki gitea na dysk:

wget https://dl.gitea.io/gitea/1.3.2/gitea-1.3.2-linux-arm-6

Doda nowego użytkownika do systemu:

# useradd --system -m -d /home/gitea -s /bin/bash gitea

mv https://dl.gitea.io/gitea/1.3.2/gitea-1.3.2-linux-arm-6 /home/gitea

Ustawienie serwisu:

Stworzenie pliku gitea.service w katalogu /lib/systemd/system/:


[Unit]
Description=Gitea
After=syslog.service
Wants=network.target

[Service]
Type=simple
User=gitea
WORKINGDIR=/home/gitea
ExecStart=/home/gitea/gitea-1.3.2-linux-arm-6 web
Restart=always
Environment=USER=gitea HOME=/home/gitea

[Install]
WantedBy=multi-user.target

ustawienie serwisu:

systemctl enable gitea.service

Jeśli zmieniamy konfigurację trzeba zresetować serwis poleceniem:

systemctl stop gitea
systemctl start gitea

TrackBack

TrackBack URL dla tej wiadomości:
https://blog.kkthx.pl/2017/12/instalacja-gitea-w-rpi0w/trackback/

Napisz komentarz