13 sierpnia 2017

Python PIP – instalacja dodatkowych modułów

Fatal error in launcher: Unable to create process using '"'

Rozwiązanie: instalacja przez interpreter Pythona: (katalog Scripts)

python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install "nazwa modułu"

TrackBack

TrackBack URL dla tej wiadomości:
https://blog.kkthx.pl/2017/08/python-pip-instalacja-dodatkowych-modulow/trackback/

Napisz komentarz