20 lipca 2017

Visual Studio – wtyczki i ustawienia

Wyłączenie uzupełniania komentarza końcowego dla komentarza blokowego

Tools-Options-Text Editor-C/C++-Advanced-Brace Competion-Complete Multiline Comments=false

Tools-Options-Text Editor-C/C++-Automatic Brace Competion

 

Wtyczki Visual Studio

VsVim – General-default Settings-GVim74

C++ Debugger Visualizers for VS2017

Editor Guidelines

Google Test Adapter

Time Stamp Margin

VSColorOutput

Trailing Whitespace Visualizer

Structure Visualizer

Ctrl+Click Go to definition

TrackBack

TrackBack URL dla tej wiadomości:
https://blog.kkthx.pl/2017/07/visual-studio-wtyczki-i-ustawienia/trackback/

Napisz komentarz