28 kwietnia 2017

Firefox – optymalizacja pod SSD

Aby zoptymalizować Firefoxa pod SSD (zmniejszenie ilości zapisów na dysk) należy wejść w about:config i zmienić ustawienia:

 1. browser.sessionstore.interval – w ms, odpowiada za częstość zapisywania otwartych kart (backup)
  domyślnie 15000 (15 s), inne proponowane wartości:
  300000 (co 5 min)
  600000 (co 10 min)
  900000 (co 15 min)
 2. browser.cache.disk.capacity – wielkość bufora na dysku – na 0
  browser.cache.disk.enable – włączanie/wyłączanie bufora na dysku – na false
  browser.cache.memory.capacity – wielkość bufora w pamięci RAM – na -1
  browser.cache.memory.enable – włączanie/wyłączanie bufora w RAMie – na true

 

TrackBack

TrackBack URL dla tej wiadomości:
https://blog.kkthx.pl/2017/04/firefox-optymalizacja-pod-ssd/trackback/

Napisz komentarz