7 maja 2015

Filtracja cyfrowa sygnałów za pomocą transformaty Fouriera

Celem doświadczenia jest odfiltrowanie jednej składowej z danej sumy częstotliwości. Można to zrealizować wykorzystując transformatę Fouriera. Operacja polega na przejściu z dziedziny czasu do dziedziny częstotliwości, wyzerowaniu prążka o danej częstotliwości a następnie powrocie do dziedziny czasu.

diag-crop

Schemat

Wyniki

wykres

Wnioski

Zadano na wejście sumę trzech fal o podanych częstotliwościach: f1 = 110Hz, f2 = 285Hz, f3 = 310Hz. Następnie zastosowano FFT do obliczenia widma oraz wyzerowano komponent f2. Sygnał odtworzono funkcją IFFT oraz wykreślono.

 Kod źródłowy

filtr_fft

Tagi: ,

TrackBack

TrackBack URL dla tej wiadomości:
https://blog.kkthx.pl/2015/05/filtracja-cyfrowa-sygnalow-za-pomoca-transformaty-fouriera/trackback/

Napisz komentarz