15 listopada 2014

Dodawanie Pythona do Rejestru Windows

Podczas instalacji SciPy dostałem komunikat, że nie znaleziono Pythona. Było to możliwe ze względu na to, że nie lubię zaśmiecać dzienników systemowych i większość oprogramowania posiadam jako wersje portable. W tym przypadku wpis do rejestru jednak był potrzebny aby pakiet instalatora wykrył Pythona. Wykorzystano skrypt[ref]https://gist.github.com/embray/6042780/[/ref]:

#
# script to register Python 2.0 or later for use with win32all
# and other extensions that require Python registry settings
#
# written by Joakim Loew for Secret Labs AB / PythonWare
#
# source:
# http://www.pythonware.com/products/works/articles/regpy20.htm
#
# modified by Valentine Gogichashvili as described in http://www.mail-archive.com/distutils-sig@python.org/msg10512.html
# modified for Python 3 support by Erik Bray <erik.m.bray@gmail.com>

from __future__ import print_function


import sys

try:
  from winreg import *
except ImportError:
  from _winreg import *

# tweak as necessary
version = sys.version[:3]
installpath = sys.prefix

regpath = "SOFTWARE\\Python\\Pythoncore\\{0}\\".format(version)
installkey = "InstallPath"
pythonkey = "PythonPath"
pythonpath = "{0};{1}\\Lib\\;{2}\\DLLs\\".format(
  installpath, installpath, installpath)


def RegisterPy():
  try:
    reg = OpenKey(HKEY_CURRENT_USER, regpath)
  except EnvironmentError as e:
    try:
      reg = CreateKey(HKEY_CURRENT_USER, regpath)
      SetValue(reg, installkey, REG_SZ, installpath)
      SetValue(reg, pythonkey, REG_SZ, pythonpath)
      CloseKey(reg)
    except:
      print("*** Unable to register!")
      return
    print("--- Python", version, "is now registered!")
    return
  if (QueryValue(reg, installkey) == installpath and
    QueryValue(reg, pythonkey) == pythonpath):
    CloseKey(reg)
    print("=== Python", version, "is already registered!")
    return
  CloseKey(reg)
  print("*** Unable to register!")
  print("*** You probably have another Python installation!")

if __name__ == "__main__":
  RegisterPy()

TrackBack

TrackBack URL dla tej wiadomości:
https://blog.kkthx.pl/2014/11/dodawanie-pythona-do-rejestru/trackback/

Napisz komentarz